Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

punc – význam cudzieho slova

punc

úradná značka na výrobkoch z drahých kovov; typická vlastnosť určitého človeka; odtlačok

punč

horúci aromatický alkoholický nápoj