Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

siltovec – význam cudzieho slova

usadenina s obsahom siltu; prachovec