Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

similia similibus – význam cudzieho slova

latinský výraz znamenajúci podobné podobným (liečiť); základná zásada homeopatie