Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoochoria – význam cudzieho slova

šírenie rastlinných semien živočíchmi