Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoon politikon – význam cudzieho slova

človek ako spoločenský tvor