Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

SOS – význam cudzieho slova

skratka anglického výrazu save our souls, čiže spaste naše duše = medzinárodné rádiotelegrafické volanie o pomoc ohrozených lodí a lietadiel alebo pri iných katastrofách