Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sopor – význam cudzieho slova

silná strata vedomia, hlboký útlm mozgovej činnosti po úraze a pod.