Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sordina - význam cudzieho slova

dusítko hudobných nástrojov