Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

sordina – význam cudzieho slova

dusítko hudobných nástrojov