Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

cesia – význam cudzieho slova

postúpenie nejakého práva, územia, pohľadávky