Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

chabrus – význam cudzieho slova

mierne chorý človek; neformálna dohoda kupujúcich, že si nebudú navzájom konkurovať