Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ceteris paribus - význam cudzieho slova

za jestvujúcich podmienok