Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

ceteris paribus – význam cudzieho slova

za jestvujúcich podmienok