Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extrospekcia - význam cudzieho slova

skúmanie psychických javov pozorovaním iných ľudí