Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exulant - význam cudzieho slova

vyhnanec, vysťahovalec; vyhostená osoba