Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

exulant – význam cudzieho slova

vyhnanec, vysťahovalec; vyhostená osoba