Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

extrovert – význam cudzieho slova

človek prístupný vonkajším podnetom, jeho myšlienky a jednanie smerujú mimo jeho osobu, navonok, opak introverta