Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gigantizmus - význam cudzieho slova

nadmerný telesný vzrast, opak nanizmu