Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

glajcha - význam cudzieho slova

dovedenie stavby do úrovne strechy; stuhami vyzdobený stromček pripevnený na krov pri tejto príležitosti; hrubé dokončenie pracovnej úlohy