Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

gilda - význam cudzieho slova

stredoveký kupecký cech