Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lunch – význam cudzieho slova

ľahké poludňajšie jedlo v anglosaských krajinách