Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

lykantropia – význam cudzieho slova

bludná predstava duševne chorého, že je zvieraťom