Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

luneta – význam cudzieho slova

výsek v klenbe nad oknami alebo dverami a jeho maliarska výzdoba; plocha vymedzená polokruhom nad vodorovnou základňou; podpera dlhých kusov pri obrábaní na sústruhu alebo na brúske; uzáver na rýchle uzavretie banských chodieb v prípade požiaru; druh opevnenia