Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

makropsia – význam cudzieho slova

zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú