Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malakofyt – význam cudzieho slova

rastlina rozširovaná mäkkýšmi