Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malapropizmus – význam cudzieho slova

nesprávne používanie cudzích slov vo význame slov zvukovo podobných