Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malignita - význam cudzieho slova

zhubnosť nádorového tkaniva