Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mameluk - význam cudzieho slova

otrok tureckého pôvodu, príslušník egyptskej armády zloženej z otrokov; v prenesenom význame neohrabaný človek, grobián