Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

malus - význam cudzieho slova

prirážka k poistnému vyberaná pri nadmernom alebo opakovanom výskyte poistnej udalosti v danom poistnom období