Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

marcato – význam cudzieho slova

v hudbe: výrazne, dôrazne