Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

mareograf – význam cudzieho slova

prístroj registrujúci zmeny výšky morskej hladiny