Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

marsala – význam cudzieho slova

druh talianskeho dezertného vína