Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nafta - význam cudzieho slova

kvapalná prírodná živica z uhlíka a vodíka; frakcia získaná destiláciou ropy