Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

nano- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom malosť, drobnosť; predpona s významom miliardtina