Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedel – význam cudzieho slova

zamestnanec vysokej školy sprevádzajúci akademických funkcionárov pri slávnostných príležitostiach; školník