Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pedo- - význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom pôda, pôdný; dieťa, detský; krok