Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

pediment – význam cudzieho slova

mierne naklonená erózna plocha pri úpätí svahov