Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

politika – význam cudzieho slova

riadenie štátu; programovanie a realizácia verejnej, spoločenskej a štátnej správy a záležitostí; aktívna účasť na veciach verejných; vzťahy medzi štátmi