Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

politruk – význam cudzieho slova

politický komisár v bývalej Sovietskej armáde