Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyester - význam cudzieho slova

plast s esterovou skupinou v makromolekule