Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

polyester – význam cudzieho slova

plast s esterovou skupinou v makromolekule