Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radio- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom žiarenie, elektromagnetické vlny; rádium, rádiový; rádio, rozhlasový prijímač