Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radista – význam cudzieho slova

človek obsluhujúci vysielaciu stanicu, rádiostanicu