Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

radix - význam cudzieho slova

koreň; podiel váhy vyššieho rádu a váhy najbližšieho nižšieho rádu číselnej sústavy