Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

scherzo – význam cudzieho slova

rozmarná skladba v živom pohybe; časť cyklickej skladby, napr. symfónie, v tomto pohybe