Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

science-fiction – význam cudzieho slova

označenie umeleckej vedecko-fantastickej literatúry, filmu, rozhlasovej hry a pod., sci-fi