Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

schizo- – význam cudzieho slova

prvá časť zložených slov s významom rozpad, rozštiepenie