Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zambaigo - význam cudzieho slova

miešanec Číňana a Indiánky alebo Indiána a Číňanky v strednej Amerike a v Mexiku