Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zavija - význam cudzieho slova

cela islamského pustovníka; sídlo islamského náboženského bratstva