Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zavija – význam cudzieho slova

cela islamského pustovníka; sídlo islamského náboženského bratstva