Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zebu - význam cudzieho slova

zdomácnelý africký alebo ázijský tur s hrbom