Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zootechnik – význam cudzieho slova

kvalifikovaný odborník v poľnohospodárskej živočíšnej výrobe