Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zoroastrizmus – význam cudzieho slova

staroiránske náboženstvo proroka Zoroastra (Zarathustru) založené na predstave sváru dobra so zlom; mazdaizmus