Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

zooterapia – význam cudzieho slova

zverolekárstvo, náuka o liečbe zvieracích chorôb