Význam slov
Cudzie slová
Synonymá

Quickov test - význam cudzieho slova

určuje čas zrážanlivosti krvnej plazmy a jej faktory